Salgs og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder alle tilbud, salg, og leveranser fra Kontorvarehuset Bergen AS (KVH), så lenge ikke annet er avtalt skriftlig.

Vi reserverer oss mot trykkfeil eller annen informasjonsfeil i alle våre salgskanaler (nettbutikk, katalog, brosjyrer m.m.).

 

Definisjon

Med kjøper menes i dette dokumentet den virksomhet som bestiller varer fra Kontorvarehuset Bergen AS. Med selger menes Kontorvarehuset Bergen AS (KVH).

 Kunder

KVH selger i hovedsak til virksomheter med org.nr. registrert i Brønnøysundregisteret. Vi ønsker lokale privatkunder velkommen til å ta kontakt.

Priser

Alle priser for varer og tjenester er oppgitt ekskl. mva. Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel. Det tas også forbehold om feilprising, endring i valuta, og annet som kan endre prisen ved bestilling. Frakt kan tilkomme på produkter som ikke er katalogvarer (skaffe- og bestillingsvarer).  

Tilbud

Tilbud er bindene i 30 dager fra tilbudsdato.

Bestilling/avtaleinngåelse

En bestilling er bindende når kjøperen har sendt sin bestilling til Kontorvarehuset, og KVH bekrefter ordren med en ordrebekreftelse.

Betaling

Standard betalingsbetingelser ved kredittsalg er netto pr. 15 dager. Vi forbeholder oss retten til å ta kredittsjekk ved salg mot faktura. Dette kan innebære at vi ber om forskuddsbetaling. Ved purring påløper purregebyr og forsinkelsesrenter iht. norsk lov. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

I vår nettbutikk kan du enkelt betale med kort (VISA, Mastercard), VIPPS eller Nets faktura.  

Vi ønsker å verne om miljøet, og sender deg gjerne elektronisk faktura i EHF-format. Alternativt sendes faktura pr. e-post (som pdf-vedlegg) eller pr. post (fakturagebyr kr. 65,-). Fakturagebyr påløper ikke ved restlevering. 

Heving

KVH kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. 

Levering

Med mindre annet er avtalt finner leveringen sted hurtigst mulig til angitt leveradresse. Alle leveringstider anses som veiledende. Når leveringstid anslås i antall dager, er dette virkedager. Selger forbeholder seg rett til å foreta delleveranser.

Kunder i Stor Bergen har fraktfri levering på ordrer over kr 1000.- ekskl. mva. Ordrer under fraktfri grense belastes med et kjøretillegg på kr. 95.- pr. ordre. For kunder utenfor Stor Bergen gjelder fast frakt på kr. 175,- ved levering til hele fastlands-Norge. Disse bestemmelsene gjelder i hovedsak produkter fra vår hovedkatalog. For levering til Svalbard gjelder egne priser. Øvrige leveranser sendes med Bring til deres takster og betales av kjøper.

Ved levering av kontormøbler belastes kjøper for leverings- og monteringskostnader iht. gjeldene takster.  Tillegg for porto, frakt, emballasje, utkjøring og montering belastes kjøper i tilfeller hvor annet ikke er avtalt på forhånd

Salgspant

Varene forblir Kontorvarehuset Bergen AS sin eiendom inntil de er betalt iht. pantelovens §§3-14-33-22.

Risikoen for varen

Hvis ikke annet er særskilt avtalt på forhånd, går risikoen for skade på varen over på kjøperen i det øyeblikk varen blir overlevert til kjøper.

Reklamasjon/retur

Reklamasjoner angående feil og mangler skal skje skriftlig, snarest mulig og senest innen 8 dager fra levering. Reklamasjoner angående skader under transport skal omgående anmeldes til transportør.

Retur av varer aksepteres kun etter avtale. Returgebyr er 10% på lagervarer og 25% på andre katalogvarer. Frakt til leverandør tilkommer. Bestillingsvare, skaffevarer, sesongvarer, datovarer og varer utgått fra sortiment tas ikke i retur. Feilleveranser gjort av KVH belastes ikke med returgebyr. Ved godkjent retur må varen returneres i ubrutt original emballasje, og være i en slik stand at den kan selges på ny. Eventuelle fraktomkostninger for retur dekkes av kjøper.

Hvis du ønsker å returnere eller reklamere på et produkt ber vi deg snarest kontakte oss på post@kontorvarehuset.as.

Garanti

Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet.

Ansvar

Kontorvarehuset Bergen AS er ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av bruk av gjenstandene eller for andre indirekte tap.

Force majeure

KVH er ikke ansvarlige for leveringsforsinkelser, mangler eller feil på varer eller tjenester dersom dette skyldes forhold utenfor vår rimelige kontroll (“Force majeure”).

Tvister

Partene skal forsøke å løse tvister i minnelighet ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Bergen tingrett som verneting.

 

Bergen, 20. jan 2021