Miljøkatalog

Miljøvennlige produkter 

 

Ønsker bedriften din å handle mer miljøvennlig? Ta en titt i miljøkatalogen for enkelt å kunne velge miljøvennlige produkter.

Vi har de siste årene hatt økende fokus på å ta inn miljøvennlige alternativer i vårt sortiment og antall miljømerkede produkter øker fra år til år.  Dette er en kontinuerlig prosess, hvor vi hele tiden vurderer alternative produkter og leverandører.

Det finnes mange forskjellige miljømerker, her er en oversikt over de mest brukte miljømerkene i vår bransje;   
 
Svanemerket
Svanen er det offisielle nordiske miljømerket. Produkter som er merket med svanemerket holder høy miljø og kvalitetsmessig standard.  Svanemerkede produkter oppfyller definerte miljøkrav. Tester gjennomføres i uavhengige laboratorier og gjennom kontrollbesøk. Kravene til sertifisering er strenge, og justeres jevnlig.
Les mer på  www.svanemerket.no 
 
EU-blomsten
Blomsten er det offisielle europeiske miljømerket opprettet av EU-kommisjonen.  Norge er med på Blomsten som en del av EØS-avtalen, og stiftelsen Miljømerking har ansvaret for Blomsten i Norge. Det er et nært samarbeide mellom Blomsten og det nordiske Svanemerket. Kravene til sertifisering er strenge, og justeres jevnlig.
Les mer  på  www.svanemerket.no/blomsten 
 
Grønt punkt
Grønt punkt (Grüne punkt) er opprinnelig en tysk merkeordning, som forteller at produsenten er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje.
Les mer på www.grontpunkt.no 
 
FSC
Forest Stewardship Concil er en internasjonal merkeordning av skogsråvarer som krever hensyn til sosial, økologisk og økonomisk drift av skogsbruket iht. fastsatte kriterier.
Les mer på www.fsc.org 
 
PEFC
PEFC er verdens største skogvoktersystem.
Les mer Om PEFC på www.pefcnorge.org
 
Blå engel
Blå Engel stiller miljøkrav til produkter under produksjon, under bruk og som avfall. Sertifiseringen gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen.
Les mer på www.blauer-engel.de 
  
TCO
En merkeordning for datautstyr, mobiltelefoner, headsett og kontormøbler. Merket stiller krav til produktets ergonomi, stråling, miljø-egenskaper og energiforbruk.
Les mer på www.tcodevelopment.com 
 
Energy star
Merking av energieffektivt kontorutstyr. Kriterier finnes for datamaskiner, skjermer, kopimaskiner, printere etc.
Les mer på www. Eu-energystar.org/no 
 
Fairtrade
Fairtrade garantimerke er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en fair pris for sine kvalitetsprodukter.
Les mer på www.fairtrade.no
 
NF-Environnement
Det offisielle franske økologiske serftifikat. Produkter som sertifiseres produseres på en miljøvennlig måte og/eller av miljøvennlige komponenter. For å blir sertifisert man bestemte krav/kriterier tilfredstilles.
Les mer på www.margue-nf.com
 
Begreen

Pilot`s Begreen er skriveredskaper laget av resirkulerte materialer. Begreen følger ISO-standard 14021 for bruk av gjennvunnet materiale. www.pilotbegreen.us
 
Paper by Nature
Paper by Nature er et unikt internationalt miljømerke til foredlede papirprodukter, som garanterer miljøansvarlighet gjennom hele produksjonskjeden fra råmateriale til sluttbruker. Paper by Nature merkede produkter kontrolleres av en uavhenging tredjepart for å garantere oppfyllelse av strenge miljøkriterier.
Les om miljømerket på www.paperbynature.com
 
Emo miljømerket
I vårt sortiment har vi flere produkter som tilfredsstiller kravene til miljømerking, men hvor produsenten har valgt å ikke ta den kostnaden det er å miljømerke et produkt. Der hvor vi har dokumentasjon på at produktet er miljøvennlig har vi satt inn vårt eget miljømerke.